Ogród

Studzienki rewizyjne

W XXI wieku trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Władze lokalne na obszarach wiejskich i w  miastach doprowadzają kanalizację...