Dziennik budowy – dokumentacja przebiegu budowy

0
Dziennik budowy – dokumentacja przebiegu budowy

Dziennik budowy – dokumentacja przebiegu budowy

Budowa domu musi być udokumentowana. Wszystko, co dzieje się na budowie trzeba zanotować w specjalnym dokumencie, tak zwanym dzienniku budowy. Prawo budowlane nakłada na inwestorów obowiązek założenia i dokładnego prowadzenia dziennika budowy. Należy go założyć jeszcze przed rozpoczęciem robót. Aby przystąpić do budowy, inwestor musi dysponować dwoma najważniejszymi dokumentami: pozwoleniem na budowę i właśnie dziennikiem budowy.

Dziennik budowy – niezbędnik inwestora

Artykuł 45 ust. 1 ustawy „Prawo budowlane” definiuje dziennik budowy to „urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót”. „Prawo budowlane” nakłada na inwestorów obowiązek założenia  dziennika budowlanego oraz w ścisły sposób określa zasady jego prowadzenia. Kierownicy budowy i instalatorzy dokonują w nim zapisów, które będą niezbędne przy odbiorze budynku, np.: problemy, zmiany i ustalenia powstałe w trakcie budowy. Musi znajdować stale na terenie budowy i być dostępny dla osób upoważnionych do dokonywania wpisów. Dziennik budowy musi być wykonany porządnie – wykonawcy poszczególnych prac wypełniają go na placu budowy w różnych warunkach. Zniszczenie lub zagubienie dziennika budowy to duży kłopot dla inwestora.

Wypełnianie pierwszej strony

Właściciel dziennika musi wypełnić pierwszą stronę. Dziennik budowy wydaje starosta lub wojewoda, w zależności od typu budowy. Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Na pierwszej stronie trzeba wpisać numer dziennika budowy podany przez organ wydający oraz datę wydania dokumentu. Należy uzupełnić dane inwestora, które muszą być takie same, jak w pozwoleniu na budowę oraz określony rodzaj budowy. Należy wpisać też numer pozwolenia na budowę, datę wydania i określić wydającego pozwolenia na budowę (najczęściej jest to prezydent miasta).

Wypełnianie dziennika budowy

Inwestor nie wypełnia dziennika budowy poza pierwszą stroną. Robią to uprawnione osoby, np.: projektant, kierownik budowy, uprawniony geodeta, organy kontrolujące budowę. W dzienniku budowy wpisuje się informacje dotyczące etapu realizacji budowy, np.: wytyczenie budynku, fundamenty, zbrojenie, szalowanie i zalewanie elementów konstrukcji, murowanie ścian, wykonanie stropu, wykonanie wszystkich elementów dachu, przesunięcia otworów okiennych, dodanie otworów okiennych. Budowa budynku trwa kilka miesięcy i dlatego tak ważne notowanie wszystkiego, co zostało wykonane. Dziennik budowy powinno prowadzić się na bieżąco.

Oryginał dziennika budowy należy dołączyć do dokumentacji zawiadomienia o zakończeniu budowy realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę. Dziennik budowy ma status dokumentu urzędowego i może być dowodem w razie problemów na placu budowy. Dziennik ma format A4 i ponumerowane strony. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe ich wyrywanie.  Dziennik zostaje opieczęntowany przez organ wydający.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *